Cronică de festival de MARIANA CIOLAN

festival-shakespeare-craiova-2016

Lumile festivalului și multiple dialoguri

Aflată sub semnul marii celebrări internaționale a celor patru secole de când a pornit către eternitate William Shakespeare și sub acela al cifrei faste care i-a marcat desfășurarea, a X-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova a fost un mănunchi de întâmplări culturale și artistice, dintre care cele mai multe și-au dezvăluit pe deplin calitatea de eveniment. Pe toată durata ei, între 14 și 23 aprilie 2016, foaierul larg și luminos al Teatrului Național a cunoscut un altfel de strălucire putând să întâmpine publicul festivalului cu o edificatoare expoziție de tipărituri rare și afișe ce dau seama de răspândirea operei dramaturgului nepereche în întreaga lume, de-a lungul timpului, expoziție trimisă cu dedicație și cu o reverență aparte pentru Craiova de la Statford-upon-Avon, orașul natal al lui Shakespeare și locul prestigiosului Institut Shakespeare, fapt grăitor pentru aprecierea de care se bucură manifestarea craioveană.

george banu doctor honosis causa

George Banu (stânga)

Apoi, valoroși critici și istorici teatrali, de pe mai multe continente, s-au aflat în miezul festivalului care a găzduit alături de numeroasele spectacole și renumiți artiști mai multe reuniuni specifice breslei: Conferința Internațională Shakespeare, organizată în colaborare cu Asociația Europeană de Cercetare Shakespeare (ESRA), Sesiunea de shakespeorologie, realizată în colaborare cu Asociația Internațională a Criticilor de Teatru (AICT), cu contribuții teoretice, ca și în alți ani, dar și cu elevate raportări la spectacole și creatori prezenți pe afișul acestui festival, anume, în interviuri concentrate, dar pline de vervă. Tot festivalul craiovean a fost loc privilegiat de desfășurare a unor importante instanțe teatrale, precum Reuniunea Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, Reuniunea Colegiului redacțional al revistei „Critical Stage”, Întâlnirea Comitetului Executiv al AICT. Și de această dată Universitatea din Craiova a conferit în festival un titlu de doctor honoris causa. I-a revenit criticului George Banu, președinte onorific al AICT, directorul Academiei Experimentale de Teatru din Paris, prezent pe afișul festivalui și în calitate de autor al unor incitante inserții-comentariu pentru spectacolul În inima nopții – Episodul Lear, parte a unei trilogii-studiu realizată sub direcția de scenă a lui Gavriil Pinte la Teatrul „Regina Maria” din Oradea, care a avut practic premiera acum, la Craiova.

Emil boroghina si shakespeare

Emil Boroghină

S-au lansat cărți de teatru, mai puține ca în alte ediții de festival, numeric vorbind, dar foarte valoroase titluri, dacă ar fi să amintesc doar volumele I–X din seria Shakespeare, Opere complete, ediție coordonată de George Volceanov, la Editura Tracus, sau varianta în limba engelză a eseului Hamlet și nebunia lumii de Octavian Saiu (Editura Institutului Cultural Român). A fost deopotrivă lansarea numărului omagial „Shakespeare 400” al revistei „Dilema veche”. Iar în ultima zi de festival, AICT – Teatrologie a acordat premiile acestei secții din țara noastră pentru două personalități ale teatrului „care au marcat prezența lui Shakespeare în spațiul cultural românesc”: domnului Emil Boroghină, ctitorului festivalului craiovean, și domnului Ion Caramitru, interpretul multor personaje shakespeariene, Ambasadorul cultural Shakespeare pentru România. Premiile au fost înmânate de profesorii Ludmila Patlanjoglu și Octavian Saiu, președintele onorific, respectiv, președintele în exercițiu al asociației, alături de Excelența sa Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit și al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în România, și de Duncan Mothersill, director adjunct la British Council.

Lesne de înțeles că prezența studenților și a unor tineri oameni de teatru de puțină vreme ieșiți de pe băncile școlii, onorantă prin doar simpla includere într-un festival de asemenea anvergură, a dobândit o veritabilă aură care probabil le va marca cel puțin amintirile, dacă nu chiar evoluția profesională. În această imediată apropiere a unor spectacole ce rămân de referință, semnate de regizori precum Luc Perceval, Yukio Ninagawa sau Thomas Ostermeier, și a unor valoroși reprezentanți ai criticii mondiale, au avut loc Atelierul internațional de teatrologie realizat sub emblema Festivalului în colaborare cu AICT și Departamentul de Teatrologie, Management Cultural și Jurnalism de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, cu îndrumători dintre cei mai dedicați, dar și o suită de spectacole create sub egida diferitelor Universități teatrale din țară, prezentate în matineu, care au avut privilegiul de a fi văzute de importanți critici de teatru din țară și de nu puținii dintre oaspeții străini. Așa au fost reprezentațiile cu A douăsprezecea noapte, a studenților la UNATC, în regia lui Mihai Constantin, cel mai aplaudat spectacol din această categorie, incitanta lectură scenică a lui Alexandru Boureanu pe marginea tragediei Regele Lear, împlinită cu studenții Departamentului de Teatru din Universitatea Craiova, sau cu Romeo și Julieta, producție a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, deja înfățișată cu succes la alte confruntări internaționale studențești, care se va juca de-acum și pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.

expozitie costum elisabethan

Expoziție de costume elisabetane, realizată de studenți ai UNATC

Și mă gândesc deopotrivă la dialogul pe aceleași vizibile simeze care au fost foaierul Teatrului Național, între exponatele venite din patria celui sărbătorit în toată lumea și costumele create în stilul elisabetan de studenți la Departamentul de Scenografie de Teatru de la UNATC în coordonarea Ștefaniei Cenean, legată prin creația domniei sale în repetate rânduri de teatrul craiovean. Sau la acela dintre K’antu Ensemble din Marea Britanie, care colindă astăzi lumea și s-a acoperit de glorie peste tot, ale cărui concerte de muzică elisabetană au răsunat atât de plăcut în inima auditoriului la Portul Cultural Cetate sau în centrul vechi al Craiovei, și tinerii de la Okaua care abia acum bat la porțile afirmării, dar cu reale șanse credem. Iar o curajoasă producție comunitară cu Romeo și Julieta, menită să-i scoată pe stradă și să-i câștige pentru teatru pe cât mai mulți craioveni, s-a construit sub ochii noștri, ai celor din festival, în spațiile teatrului Național și pe esplanada din fața lui care poartă astăzi numele Piața „William Shakespeare”, prin colaborarea vie dintre Compania britanică Parrabola și cea locală Teatrulescu, în regia lui Phlip Parr.

hamlet 2teatrul flute

Hamlet, cine-i acolo?, regia: Kelly Hunter, Teatrul Flute din Stratford-upon-Avon

Festivalul craiovean din acest an a fost un adevărat festin al reinterpretării prin variate formule scenice și conceptuale legate de marile piese shakespeariene, al dialogului modernității cu valorile clasice. Astfel, am putut, bunăoară, aplauda copleșiți de emoție o uluitoarea reprezentație cum a fost aceea a Teatrului Flute din Stratford-upon-Avon intitulată Hamlet, cine-i acolo?, în regia lui Kelly Hunter, esențializare a tragediei înfățișată de cinci excepționali actori la cotele celei mai înalte tensiuni, ca o pilduitoare lecție de actorie.

hamlet bristol 4

Hamlet, regia: Andrew Hilton, Compania Shakespeare at the Tobacco Factory din Bristol. Foto: Florin Chirea

În festival a existat un „spectacol muzical cu un singur om și un cvartet de coarde despre William Shakespeare”, adus de artiști de la Teatrul Muzical din Suedia, dar am avut parte și de o reprezentație de muzeu, cum a fost Hamlet întrupat cu costume elisabetane și alte elemente cu valoare documentară de către Compania Shakespeare at the Tobacco Factory din Bristol, în regia lui Andrew Hilton, care pe unii i-a gonit din sală, iar pentru alții a constituit un deliciu de baie în bogăția versului shakespearian rostit cu evlavie aproape, la „antipozi” fiind, probabil, experimentul teatral-vizual-auditiv Iulius Caesar, în regia lui Romeo Castellucci, prezentat de Societatea Raffaello Sanzio din Cesena.

Iulius caesar castelucci

Iulius Caesar, regia: Romeo Castellucci, Societatea Raffaello Sanzio din Cesena

Teatrul Național din Craiova, co-organizator al manifestării în colaborare cu Fundația Shakespeare Craiova, a mizat pentru spectacolul prezentat în festival pe evidențierea contemporaneității aceleiași tragedii Iulius Caesar, în lectura regizorului american Peter Schneider, cu state vechi la Walt Disney Company, care apelează chiar insistent la unele procedee cinematografice. În tot acest corpus extrem de variat al festivalului unde vârfurile valorice au purtat semnăturile foarte personale, de asemenea, ale unor celebri directori de scenă, prezența unor reușite spectacole cu păpuși nu a făcut decât să întregească valoarea unui festival care celebrează perenitatea și universalitatea unei creații unice, opera shakespeariană.

furtuna teatrul gong

Furtuna, Teatrul „Gong” din Sibiu

Așa au fost delicatul spectacol cu Romeo și Julieta de la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște ori acela cu Furtuna, realizat cu ambițioasa trupă a Teatrului „Gong” din Sibiu de către regizoarea Alina Hiristea și jucat sub amenințarea unei furtuni iminente în Piața Frații Buzești. Din păcate, un dialog geografic extins pe un spațiu mai larg în Oltenia, cum a fost inițial gândit generos de către staff și directorul-fondator Emil Boroghină, nu a mai putut avea loc, din dureroase și regretabile motive financiare. Spectacolele programate a se juca la Râmnicu Vâlcea, la Târgu Jiu sau la Slatina nu au mai avut loc, iar confluența cu Bucureștiul, existentă altădată, s-a materializat doar grație programării, sub egida festivalului, a producțiilor shakespeariene de la Teatrul Național, anume, Furtuna și Visul unei nopți de vară, la care s-a adăugat acel minunat teatru-coregrafic intitulat Folia Shakespeare, conceput de Gigi Căciuleanu.

Richard III Ostermeier Lars Eidinger
Richard al III-lea, regia: Thomas Ostermeier, Schaubühne Theater din Berlin

Festivalul s-a încheiat sâmbătă, 23 aprilie, cu un veritabil triumf: spectacolul cu Richard al III-lea, în viziunea lui Thomas Ostermeier, realizat cu Schaubühne Theater din Berlin, unde regizorul este directorul artistic al companiei. Era un spectacol așteptat cu foarte mare interes după succesul lui răsunător la nivel european, un spectacol precedat de aprecierea pe care acest valoros regizor și-a dobândit-o și în rândul spectatorilor din țara noastră, căci spectacolele sale au fost invitate la Festivalul Național sau la Interferențele clujene, la Craiova lăsând amintirea de neșters a unui tulburător Hamlet văzut în 2010. Iată de ce obținerea unui loc în sală a fost ca o mare victorie pentru fiecare spectator și satisfacerea cererilor ce depășeau capacitatea sălii, un tur de forță pentru organizatori. După aplauzele îndelungate, furtunoase ale publicului care răsplăteau și actualitatea cutremurătoare a acestei viziuni, și forța emoțională, penetrantă a spectacolului, și desăvârșiți interpreți, prestigiosului director de scenă i-a fost conferit Premiul Shakespeare al festivalului craiovean. L-a înmânat criticul George Banu, președintele juriului de acordare a acestei distincții. „Este o aniversare importantă – a spus Thomas Ostermeier strângând trofeul la piept – și sper ca la următoarea celebrare, la 500 de ani, omenirea să existe încă și să îl sărbătorească pe Shakespeare.”

Vezi și: Agenda Festivalului Shakespeare (1) de Mariana Ciolan

Agenda Festivalului Shakespeare (2) de Mariana Ciolan

Agenda Festivalului Shakespeare (3) de Mariana Ciolan

Arhiva Anul Shakespeare

logo revista teatrala radioCronici, reportaje și interviuri de Mariana Ciolan:

 Pălăria florentină

„Solitaritate”, un strigăt contemporan

„Blackbird” la UnTeatrumariana ciolan

Teatrul Tineretului în turneu la Bucureşti

„Titanic Vals” deschide anul teatral la „Odeon”

„Construim poduri, trecem graniţe”…

Sincronism european, cronică la spectacolul O poveste ciudată cu un câine la miezul nopţii

Strălucire și sens, cronică la spectacolul Cabaret

Lucian Vărșăndan: „Creșterea trupei Teatrului German din Timișoara este principalul nostru obiectiv”

Annie Muscă: „O lună dedicată unei actrițe inconfundabile”

Spre lumea largă… 

Shakespeare al tuturor

Cei doi Richard…

FITS 2014. Flash – Începutul

FITS 2014. Flash – Orașul pe scenă

FITS 2014. Flash – Omul-spectacol

FITS 2014. Flash. Bursa de spectacole – construind viitorul

Amintiri cu actori, amintiri despre actori: George Constantin

Annie Muscă – biograful și personajele sale

Mircea Cornișteanu: „Robert Wilson vorbește o altă limbă teatrală, pe care nici noi, nici alții nu o cunoaștem”

Eveniment: „Rinocerii” la Teatrul Naţional din Craiova

Saviana Stănescu pe scena Teatrului Odeon – interviu

Festivalul Internaţional de Teatru de la Oradea se deschide cu „Muzicanţii din Bremen”

Orădenii în festival

Premieră la Întâlnirile Internaționale de la Cluj-Napoca

Moartea pentru patrie sau râsu-plânsu… la bloc

Pledoarie pentru teatru

Aniversare Ștefan Mihăilescu-Brăila

Aniversarea a 10 de ani de audiții la Majestic

Bocsárdi László: „Dacă un spectacol de astăzi este și poetic, nu se strică teatrul”, interviu

Aura Corbeanu: „«Clipe de viață», un omagiu adus de artiști importanți din România colegilor lor”, interviu

„Adunarea păsărilor” la Teatrul „Țăndărică”

La Teatrul Excelsior, in focus: tinerii, cronică de teatru

Lucian Vărșăndan: „«Bremen», un spectacol în viziune ludică”, interviu

Constantin Chiriac: „Noi suntem aici pentru dialog”, reportaj

Școlile și academiile de teatru împreună, cronică de festival

Un spectacol-eveniment: „Dialog imaginar cu Anton Pann” de Pușa Roth

Ecouri FITS 2015, cronică de festival

Spectacolul-lectură la Teatrul „Nottara” – interviu cu Mădălina Negrea

Doina Lupu: „Gala Tânărului Actor – HOP 2015, o ediție cu multe noutăți”, interviu

Mircea M. Ionescu: „Există dramaturgie română. Trebuie doar să fie citită”, interviu

Luminița Puiuleț despre „Antisocial” și alte proiecte teatrale ale studenților sibieni

Alexandru Darie: „«The Bach Files», o poveste despre iubire și căutarea de sine”, interviu

Gala Tânărului Actor HOP în primele zile, reportaj

În căutarea actoriei în stare pură…, cronică de teatru

Festivalul de Teatru Scurt 2015, o ediție atipică, cronică de teatru

„Mai tare decât moartea e iubirea”, recital Emil Boroghină la Tel Aviv, interviu

Lucian Vărșăndan despre „Fuchsiada”, interviu

Petru Hadârcă: „Ne propunem să continuăm proiectul de teatru românesc pe ambele maluri ale Prutului”, interviu

„Omul din La Mancha” – celebrare pe scena FITO, interviu cu actorul Daniel Vulcu

Tragos – „un festival al iubirii de teatru”, interviu cu criticul de teatru Doru Mareș

Festivalul Tânăr de la Sibiu, interviu cu Adrian Tibu

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași își onorează titlul de festival european, interviu cu Oltița Cîntec

 

Tudor Lucanu: „Îmi plac poveștile care să mă emoționeze mai întâi pe mine”, interviu

Liviu Timuș: „Teatrul a prins din nou viață, interviu

Festivalul Național de Teatru – în jurul scenei, cronică de teatru

La Teatrul „Nottara”, plăcerea lecturii continuă, cronică de teatru

Trupa Arcadia – două spectacole, două festivaluri, cronică de teatru

„Omul care mânca lumea” la Teatrul de Artă, cronică de teatru

George Albert Costea: „Un gen inedit deocamdată pentru Craiova”, interviu

Claudiu Goga: „«Dansând în noapte» este un spectacol care propune un stil”

Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov – scenă a dramaturgiei contemporane, cronică de festival

Aplauze pentru Lena… la București, cronică de teatru

Trupa românească permanentă din Oradea a împlinit 60 de ani!, cronică de teatru

Lucian Vărșăndan: „Spectacolul «De fapt e frumos» aduce în prim-plan o realitate specifică oamenilor tineri, dar nu numai lor”, interviu

Alexandru Gherman: Proiecte de film și teatru, interviu

Trupa Osonó încheie anul 2015 cu două reprezentaţii la Sfântu Gheorghe, interviu cu actorul și regizorul Fazakas Misi

În căutarea… anului dispărut, cronică de teatru

Vlad Cristache: „Învăluite în umor, problemele grave capătă o valoare mult mai mare”, interviu

Teatrul „Nottara” deschide anul teatral cu un spectacol de Alexander Hausvater, reportaj

„Să fim atenți cum construim prezentul!”, cronică de teatru

Turneul Teatrului Național din Chișinău la București, cronică de teatru

Matei Vișniec: „Fiecare fapt divers are un fel de etaj metafizic”, interviu

Sânziana Stoican: „Caut locul și oamenii cu care să spunem ceva prin spectacolele noastre”, interviu

Teatrul Național din București – între Centenarul Dada și Anul Shakespeare

În retortele trăirii: „Respiră” la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, cronică de teatru

Teatru la Arhiepiscopia Râmnicului – interviu cu Doina Migleczi

Lucian Sabados: „Am adus întotdeauna la București spectacolele pe care le consider reprezentative”, interviu

Curajul de a-ţi asuma alteritatea: „Eu, Oblio” la Teatrul „Ţăndărică”, cronică de teatru

În căutarea „Omului aproximativ”, cronică de teatru

Teatrul la Gala Premiilor Radio România Cultural

Debutul în teatru al regizorului Radu Jude, cronică de teatru

Concursul New Drama prinde contur scenic: „Umbre” la Teatrul Excelsior, cronică de teatru

Doru Mareș despre Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru”, interviu

Laura Vlad: „Din dorința de schimbare, putem deveni avizi de putere”, interviu

Deschiderea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, 2016, reportaj

logo revista teatrala radio

Vezi și: Arhiva rubricii Cronică de festival 

costintuchilaCRONICĂ DE FESTIVALemil boroghină,festivalul shakespeare craiova,furtuna,george banu,hamlet,mariana ciolan,richard III,romeo castelucci,teatrul gong,teatrul national craiova,thomas ostermeier
Cronică de festival de MARIANA CIOLAN Lumile festivalului și multiple dialoguri Aflată sub semnul marii celebrări internaționale a celor patru secole de când a pornit către eternitate William Shakespeare și sub acela al cifrei faste care i-a marcat desfășurarea, a X-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova a...