de ȘERBAN CIONOFF

regizorul bogdan ulmu a incetat din viata

Mâine seară, 22 mai 2016, la Ateneul Tătărași din Iași urmează să aibă loc premiera unei noi montări a piesei de debut a lui Caragiale, O noapte furtunoasă, pusă în scenă de Bogdan Ulmu. Doamna Neagră a vrut, însă, să fie o premieră îndoliată, fiindcă Bogdan a trecut în lumea umbrelor! O lume pe care, deopotrivă hâtru și grav cum îl știam, o imaginase astfel într-o epistolă către o Ea de nicăieri sa de undeva, anume: „Cât te urăsc, minunea vieții mele/ Plecat-ai unde nu te pot ajunge,/ pesemne pe la tine, printre stele/ori în Infernul sătul să te alunge.” 

Duminică seara, la Ateneul Tătărași, premiera Nopții furtunoase se va juca in memoriam Bogdan Ulmu. Și, cu siguranță, de acolo, printre stele scânteind și de după nori, Bogdan își va încuraja discipolii, le va fi alături aplaudându-i și dăruindu-le o vorbă de duh, așa cum numai el știa să o facă.

Bogdan Ulmu

Bogdan Ulmu

„Probabil că Dumnezeu a vrut să râdă și l-a chemat pe maestru la El.” Cu aceste cuvinte emoționant de simple și de frumoase își însoțesc mesajul cernit inimoșii dăruitori de frumos de la Ateneul Tătărași, în numele cărora semnează Andrei Apreotesei, directorul acestui prestigios așezământ de cultură din „Florența României”.

L-am cunoscut pe Bogdan Ulmu prin anii în care ,,Suplimentul literar artistic al Scînteii tineretului’’, al cărui inițiator și coordonator era Ion Cristoiu, se afirma ca o publicație curajoasă și frumos polemică întru apărarea și promovarea valorilor artei și culturii românești, cu precădere a celor tinere. Acolo a publicat și Bogdan Ulmu o seamă de articole, pline de miez și de umor rafinat, care îi relevau o aplecare spre scrisul meșteșugit, adică al cuvântului potrivit la locul potrivit. În pagina de gazetă, firește.

Lucru deloc întâmplător dacă ne gândim că regizorul cu atâta har era și un redutabil prozator, pe care Laurențiu Ulici l-a caracterizat în chip memorabil: „Știe să povestească și o face cu plăcere, fără efort.”

Acest dar al povestirii și al cuprinderii esențialului în vorbe pe măsura sa îl va exprima cel mai bine Bogdan Ulmu în arta spectacolului. Domeniu căruia i s-a dăruit cu toată ființa sa încă de pe când, copil fiind, a debutat la teatrul radiofonic. Urmând, apoi, să i se dedice ca regizor dar și ca un dibaci constructor al unor scenarii care numai aparent puteau fi luate drept proze sau eseuri. Ele fiind, în substanța lor, episoade ale unei alt fel de „comodie a vieții”’, care își aflau noima și temeinicia prin cuvântul scris și rostit de Bogdan Ulmu. Recitiți, de pildă, cartea sa Vinul și vina gastronomiei și veți descoperi aici un admirabil descendent în buna școală a lui Jean Antheime Brillat-Savarin și al inubliabilei sale cărți de căpătâi, Physiologie du goût ou Méditations du gastronomie transcendentale.

Bogdan Ulmu 2

Despre multe a avut a ne povesti în montările scenice ca și în scrierile sale Bogdan Ulmu, cărora, deopotrivă, le conferea identitate prin credo-ul său artistic și moral: „N-am reușit să devin lucid, am rămas doar ludic.”’

Da, un ludic!, dar pe cât de ghiduș pe atât de neîndurător cu prostia, cu incultura, cu mârlănia și cu răutatea. Toate acestea fiind motive de netăgăduit pentru care îi vom resimți lipsa și îl vom evoca prezența tonică, greu de înlocuit.

Cale senină spre Infinitul Neuitării, Bogdan Ulmu și îți mulțumim pentru bucuria, dragostea de viață, pentru harul și înțelepciunea cu care ne-ai însoțit!

logo revista teatrala radio

Vezi: Arhiva rubricii Necrolog 

costintuchilaNECROLOGAteneul Tătărași din Iași,bogdan ulmu,brillat-savarin,laurentiu ulici,o noapte furtunoasă,regizorul bodan ulmu a incetat din vita
de ȘERBAN CIONOFF Mâine seară, 22 mai 2016, la Ateneul Tătărași din Iași urmează să aibă loc premiera unei noi montări a piesei de debut a lui Caragiale, O noapte furtunoasă, pusă în scenă de Bogdan Ulmu. Doamna Neagră a vrut, însă, să fie o premieră îndoliată, fiindcă Bogdan a...