Cronică de teatru de MARIANA CIOLAN

Pe 19 februarie 2019, de Ziua națională dedicată lui Constantin Brâncuși, forurile diriguitoare din Gorj au decis să-l omagieze și la București pe genialul artist de talie mondială. Prin eforturile conjugate ale Consiliului Județean Gorj, ale Primăriei din Târgu Jiu, ale Instituției Prefectului, în colaborare cu Liga culturală ”Fiii Gorjului” și Ascociația ”Acasă la Brâncuși”, precum și cu sprijinul mai multor instanțe culturale, s-au organizat o expoziție a unor artiști plastici gorjeni și un program folcloric la Muzeul de Artă contemporană, iar la Teatrul ”Odeon” a avut loc o reprezentație cu spectacolul ”Sărutul”, prezentat de trupa Teatrului ”Elvira Godeanu” din Târgu Jiu. La acesta ne vom referi în cele ce urmează.

Spectacolul poartă amprenta creatoare a lui Horațiu Mihaiu (regie, scenografie, ilustrație muzicală) și se adaugă cu succes seriei de eseuri vizuale pe care domnia sa le-a dedicat unor personalități care nu doar l-au impresionat, ci l-au fascinat de-a dreptul datorită operei sau unei particularități deosebite a acesteia, datorită destinul lor singular (Piet Mondrian, Picasso, Magritte, Miró). Prin această formulă spectaculară care l-a impus în peisajul teatral românesc (în 1995, când a lansat-o, era o noutate incitantă la noi), Horațiu Mihaiu s-a mai oprit asupra figurii maiestuoase a lui Brâncuși pe scena din Târgoviște, dar spectacolul de acum este mai elaborat și mai complex, are o miză mai precis orientată decât acela de acum câțiva ani către sublinierea surselor de vitalitate ale operei sculptorului, a desprinderii lui de academismul francez și a valorii acestui salt pentru creația sa. Am putea decela însă o legătură cu spectacolul târgoviștean prin foarte devotata asistentă de regie de acum, atunci interpretă, anume Maria Nicola. Poate că lucrul într-un teatru situat în imediata vecinătate a ansamblului sculptural de la Tîrgu Jiu care se deschide cu ”Poarta sărutului” și nu departe de locul nașterii artistului, poate că spiritul lui Brâncuși ca o aură a locului au declanșat și au alimentat într-un mod benefic inspirația regizorului ”specializat” în spectacolul non-verbal care își extrage seva din marea creație în domeniul artelor plastice. Nu a vrut să facă un spectacol-omagiu, și nici nu este un spectacol de asemenea factură, după cum nu este unul biografic, deși urmărește discret dar pertinent punctat traseul vieții sculptorului prin desfășurarea discursului scenic în conjuncție cu un sugestiv fundal video (Cezar Enache), un ecleraj rafinat și un ambient sonor învăluitor. Demersul său este centrat pe ciclul ”Sărutul”, care dă și titlul spectacolului, plecând mai precis de la prima variantă, aceea care a șocat în epocă și prin care Brâncuși s-a desprins de școala lui Rodin. Dar nu este un discurs estetizant. Deși caută să pună în lumină nu doar unicitatea unui destin artistic, ci mai cu seamă aspecte mai puțin cunoscute ori chiar inedite pentru mulți referitoare la originalitatea inspirației și operei brâncușiene – de pildă, este destul de copios abordată în spectacol legătura sculptorului cu arta egipteană, apoi sunt urmărite în încărcătura plină de semnificații faptul că prima lui… sculptură a fost o vioară, sau că unele lucrări ale sale sunt dedicate orbilor, încât arta acesta prin excelență vizuală se oferă aici unei percepții aparte, este trăită, simțită prin… atingere. Ponderea acestui demers scenic cade pe explorarea simbolisticii sărutului în viziunea genială a sculptorului. Iar calea de a sugera esențializarea la care accede opera brâncușiană se desfășoară în spectacol ca un traseu imagistic ce cuprinde ipostaze de viață subsumate naturii intrinsece a omenescului: sărutul copilului, sărutul miresei, sărutul dragostei, al senzualității, cea de pe urmă sărutare…

Fotografii din spectacol

Totul este închipuit și redat prin tablouri vivante, dinamice sau dimpotrivă fulgurant hieratice spre a fi o și mai grăitoare și frapantă trimiterea la modelul sculptural, însuflețite și topindu-se unele în altele, cu acumulări de sens și emoție deosebită. Ideile regizorale sunt susținute prin dăruirea și credința unei trupe tinere care dovedește că are reale și încântătoare calități și în zona expresivității corporale. Remarcăm că actorii impresionează atât prin tușa individuală cât și prin imaginea și rigoarea ansamblului (coregrafie, Mălina Andrei), ei reușesc să exprime situații, dar mai cu seamă stări ori trăiri în conturarea ”poveștii” de viață, a parcursului acestui genial artist care este Brâncuși, dar și înțelesuri ale unui destin singular guvernat de dincolo de realitatea pe care a interpretat-o și a transfigurat-o lăsând posterității o moștenire care îmbogățește și care îndeamnă la gând, la visare, la simțire de pe culmi înaripate. E bine să cunoaștem numele acestor tineri interpreți, căci ei dovedesc că teatrul din Târgu Jiu și el atât de tânăr încă (anul trecut s-au sărbătorit 25 de ani de la înființare) are un viitor promițător prin ei: Monica Sfetcu, Adelina Puzdrea, Mădălina Ciobăniuc, Rodica Gugu Negrescu, Mihai Rădulea, Vlad Rădulea, Cosmin Brehuță, Bogdan Constantin, Iulian Marinescu, Oana Marinescu… Conceptul, mulajul, decupajul scenariului capătă subtile nuanțe emoționale grație acestor interpreți, chiar contribuției lor creatoare, cum ne mărturisea regizorul într-un dialog purtat cu prilejul turneului bucureștean. Sub îndrumarea acestuia, ei reușesc un reglaj de fin acord cu veteranii trupei și ei conectați la un alt soi de expresivitate fizică și corporală. Și am apreciat în mod deosebit jocul interiorizat, dar radiant asupra întregului demers scenic al lui Ion Alexandrescu în rolul lui Brâncuși, apoi partiturile izbutite de Marian Negrescu (Dumnezeu) și Dumitru Calotă, un mim înnăscut parcă (Sfântu Petru), în timp ce tandemul Eugen Titu – Luminița Șorop a reușit într-un moment de tensiune la înalte cote (și nu este singular în spectacol!) să provoace o furtună de aplauze în Sala Teatrului Odeon, ei întruchipând doi sărmani și decrepiți vagabonzi, exponenți chinuiți ai unei specii care, da, își poate răscumpăra păcatele, uitările, limitele, răul ce o zguduie…prin scânteia de dumnezeire ce poate fi dată unor aleși.

Din 2018, când a fost creat, spectacolul a fost primit cu vii aprecieri în mai multe festivaluri teatrale din țară. Se preconizează pentru un viitor relativ apropiat un turneu în Franța, acolo unde odihnesc rămășițele pământene ale sculptorului născut la Hobița, de unde au iradiat în lume semnele unui modernism unic împletit trainic cu tradiția.

Cronici, reportaje și interviuri de Mariana Ciolan:

Pălăria florentină

„Solitaritate”, un strigăt contemporan

„Blackbird” la UnTeatrumariana ciolan

Teatrul Tineretului în turneu la Bucureşti

„Titanic Vals” deschide anul teatral la „Odeon”

„Construim poduri, trecem graniţe”…

Sincronism european, cronică la spectacolul O poveste ciudată cu un câine la miezul nopţii

Strălucire și sens, cronică la spectacolul Cabaret

Lucian Vărșăndan: „Creșterea trupei Teatrului German din Timișoara este principalul nostru obiectiv”

Annie Muscă: „O lună dedicată unei actrițe inconfundabile”

Spre lumea largă… 

Shakespeare al tuturor

Cei doi Richard…

FITS 2014. Flash – Începutul

FITS 2014. Flash – Orașul pe scenă

FITS 2014. Flash – Omul-spectacol

FITS 2014. Flash. Bursa de spectacole – construind viitorul

Amintiri cu actori, amintiri despre actori: George Constantin

Annie Muscă – biograful și personajele sale

Mircea Cornișteanu: „Robert Wilson vorbește o altă limbă teatrală, pe care nici noi, nici alții nu o cunoaștem”

Eveniment: „Rinocerii” la Teatrul Naţional din Craiova

Saviana Stănescu pe scena Teatrului Odeon – interviu

Festivalul Internaţional de Teatru de la Oradea se deschide cu „Muzicanţii din Bremen”

Orădenii în festival

Premieră la Întâlnirile Internaționale de la Cluj-Napoca

Moartea pentru patrie sau râsu-plânsu… la bloc

Pledoarie pentru teatru

Aniversare Ștefan Mihăilescu-Brăila

Aniversarea a 10 de ani de audiții la Majestic

Bocsárdi László: „Dacă un spectacol de astăzi este și poetic, nu se strică teatrul”, interviu

Aura Corbeanu: „«Clipe de viață», un omagiu adus de artiști importanți din România colegilor lor”, interviu

„Adunarea păsărilor” la Teatrul „Țăndărică”

La Teatrul Excelsior, in focus: tinerii, cronică de teatru

Lucian Vărșăndan: „«Bremen», un spectacol în viziune ludică”, interviu

Constantin Chiriac: „Noi suntem aici pentru dialog”, reportaj

Școlile și academiile de teatru împreună, cronică de festival

Un spectacol-eveniment: „Dialog imaginar cu Anton Pann” de Pușa Roth

Ecouri FITS 2015, cronică de festival

Spectacolul-lectură la Teatrul „Nottara” – interviu cu Mădălina Negrea

Doina Lupu: „Gala Tânărului Actor – HOP 2015, o ediție cu multe noutăți”, interviu

Mircea M. Ionescu: „Există dramaturgie română. Trebuie doar să fie citită”, interviu

Luminița Puiuleț despre „Antisocial” și alte proiecte teatrale ale studenților sibieni

Alexandru Darie: „«The Bach Files», o poveste despre iubire și căutarea de sine”, interviu

Gala Tânărului Actor HOP în primele zile, reportaj

În căutarea actoriei în stare pură…, cronică de teatru

Festivalul de Teatru Scurt 2015, o ediție atipică, cronică de teatru

„Mai tare decât moartea e iubirea”, recital Emil Boroghină la Tel Aviv, interviu

Lucian Vărșăndan despre „Fuchsiada”, interviu

Petru Hadârcă: „Ne propunem să continuăm proiectul de teatru românesc pe ambele maluri ale Prutului”, interviu

„Omul din La Mancha” – celebrare pe scena FITO, interviu cu actorul Daniel Vulcu

Tragos – „un festival al iubirii de teatru”, interviu cu criticul de teatru Doru Mareș

Festivalul Tânăr de la Sibiu, interviu cu Adrian Tibu

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași își onorează titlul de festival european, interviu cu Oltița Cîntec

Tudor Lucanu: „Îmi plac poveștile care să mă emoționeze mai întâi pe mine”, interviu

Liviu Timuș: „Teatrul a prins din nou viață, interviu

Festivalul Național de Teatru – în jurul scenei, cronică de teatru

La Teatrul „Nottara”, plăcerea lecturii continuă, cronică de teatru

Trupa Arcadia – două spectacole, două festivaluri, cronică de teatru

„Omul care mânca lumea” la Teatrul de Artă, cronică de teatru

George Albert Costea: „Un gen inedit deocamdată pentru Craiova”, interviu

Claudiu Goga: „«Dansând în noapte» este un spectacol care propune un stil”

Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov – scenă a dramaturgiei contemporane, cronică de festival

Aplauze pentru Lena… la București, cronică de teatru

Trupa românească permanentă din Oradea a împlinit 60 de ani!, cronică de teatru

Lucian Vărșăndan: „Spectacolul «De fapt e frumos» aduce în prim-plan o realitate specifică oamenilor tineri, dar nu numai lor”, interviu

Alexandru Gherman: Proiecte de film și teatru, interviu

Trupa Osonó încheie anul 2015 cu două reprezentaţii la Sfântu Gheorghe, interviu cu actorul și regizorul Fazakas Misi

În căutarea… anului dispărut, cronică de teatru

Vlad Cristache: „Învăluite în umor, problemele grave capătă o valoare mult mai mare”, interviu

Teatrul „Nottara” deschide anul teatral cu un spectacol de Alexander Hausvater, reportaj

„Să fim atenți cum construim prezentul!”, cronică de teatru

Turneul Teatrului Național din Chișinău la București, cronică de teatru

Matei Vișniec: „Fiecare fapt divers are un fel de etaj metafizic”, interviu

Sânziana Stoican: „Caut locul și oamenii cu care să spunem ceva prin spectacolele noastre”, interviu

Teatrul Național din București – între Centenarul Dada și Anul Shakespeare

În retortele trăirii: „Respiră” la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, cronică de teatru

Teatru la Arhiepiscopia Râmnicului – interviu cu Doina Migleczi

Lucian Sabados: „Am adus întotdeauna la București spectacolele pe care le consider reprezentative”, interviu

Curajul de a-ţi asuma alteritatea: „Eu, Oblio” la Teatrul „Ţăndărică”cronică de teatru

În căutarea „Omului aproximativ”, cronică de teatru

Teatrul la Gala Premiilor Radio România Cultural

Debutul în teatru al regizorului Radu Jude, cronică de teatru

Concursul New Drama prinde contur scenic: „Umbre” la Teatrul Excelsior, cronică de teatru

Doru Mareș despre Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru”, interviu

Laura Vlad: „Din dorința de schimbare, putem deveni avizi de putere”, interviu

Deschiderea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, 2016, reportaj

Agenda Festivalului Shakespeare (1) 

Agenda Festivalului Shakespeare (2) 

Agenda Festivalului Shakespeare (3) 

Agenda Festivalului Shakespeare (4)

La Teatrul Național din Timișoara – o stagiune sub semnul diversității

Ada Lupu: „Teatrul este cea mai bună formă de a intra repede în hainele timpului”, interviu

Trupa de teatru școlar NIL la 20 de ani de existență, interviu cu Lucian Vărșăndan

„Oameni obișnuiți” deschide seria premierelor de primăvară la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, interviu cu actrița Ofelia Popii

Sub zodie orădeană: Gala UNITER în 2016

Liceenii au dat… relief pasiunii pentru teatru, cronică de festival

Călin Mocanu: „Festivalul «Teatru, stradă și copil» – puncte forte pe harta culturală a Capitalei, interviu

Actorul Bálasz Attila despre Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, interviu

Mc Ranin: „Tema Festivalului «Babel» 2016 este corpul”, interviu

Sfârşit de partidă pentru un strălucit… început, cronică de teatru

Arhiva rubricii Cronică de festival – 6 cronici despre Festivalul Internațional de teatru de La Sibiu, ediția 2016

„Povestea alfabetului”, un dar la începutul vacanței, cronică de teatru radiofonic

Paul Chiribuță: „Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru de la Suceava, o mare sărbătoare a teatrului studențesc european”, interviu

O probă de maturitate: „Incendii” de Wajdi Mouawad, la „Bulandra”, cronică de teatru

Gáspárik Attila: „Într-un teatru național, valorile trebuie păstrate, dar regândite”, interviu

Startul festivalurilor autumnale se dă anul acesta la Timişoara

La Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște, Shakespeare – o continuă aventură spirituală, cronică de teatru

Miklós Bács: „La Gala HOP, aș vrea să văd actori care să-și clarifice poziția de artiști independenți, creativi”, interviu

„Teatrul și frica”, cronică de carte

Cazul „Nottara”: Final fericit pentru un nou început

UnTeatru. Povestea merge mai departe, cronică de festival

Simplitate și adâncime, cronică de teatru radiofonic

Chris Simion: „În teatrul independent, experiment înseamnă laborator”, interviu

„Călătorie dansantă” alături de Cosmin Manolescu

O celebrare marca UNDERCLOUD, cronică de festival

Arhiva Gala HOP

Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, 2016, interviu cu Victoria Balint

Poveste despre tatăl meu, cronică de teatru

Daniel Vulcu: Scena orădeană la o nouă întâlnire cu Victor Ioan Frunză, interviu

În căutarea autorului, la Întâlnirile Internaționale de la Cluj, cronică de festival

Viorica Samson Manea despre regizorul Aureliu Manea, interviu

Vlad Cristache: „«Suflete moarte» de Gogol, un roman de mare actualitate”, interviu

Citiți-ne, poftiți la teatru!

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava – anul 1, interviu cu Carmen Veronica Steiciuc

Dedicație cu dragoste: Miriam Răducanu, cronică de festival

Maria Zărnescu: „Un festival este un creuzet alchimic”, interviu

Regia românească, de la act de interpretare la practici colaborative, cronică de carte

Deschiderea primului teatru țigănesc din România, interviu cu Mario Grosu

Eliza Noemi Judeu: „Remodelarea trupei Teatrului «Bacovia» din Bacău este obiectivul meu major”, interviu

În oglinda sufletului, cronică de teatru

Liviu Timuș: „Tinerii actori, acești copii ai unui Dumnezeu mai sărac, trebuie ajutați”, interviu

Helmut Stürmer a primit Premiul „Vlad Mugur” la Festivalul „Interferențe”

Festivalul „Interferențe” a împlinit zece ani, interviu cu Tompa Gábor

Emil Boroghină despre Anul „Shakespeare – 400” în România, interviu

Bucurie și speranțe redeșteptate

Caruselul premierelor la Teatrul Național din Cluj-Napoca, interviu cu Ștefana Pop Curșeu

S-a născut un autor dramatic, reportaj

Anul 400. Shakespeare trăiește!

Centrul Independent Coregrafic LINOTIP lansează primele spectacole, interviu

Vlad Cristache: ”Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind este poate cel mai important text despre adolescență din dramaturgia universală, interviu

Alexandru Mâzgăreanu: ”«Somnambulism» este o metaforă care se referă la o întreagă societate”, interviu

Adrian Roman: ”«Yen», un spectacol pe o temă provocatoare”, interviu

Controversa de la Valladolid… a ajuns la Timișoara, cronică de teatru

”Întâlniri la arlechin”, cronică de carte

O cronică a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chișinău, în deschiderea celei de-a 95-a stagiuni, cronică de carte

Regizorul Mc Ranin despre spectacolul ”Mofturile lui nenea Iancu”, interviu

Alexandru Boureanu: ”În ultimul timp, repertoriul Teatrului Național «Marin Sorescu» din Craiova este bazat pe tineri regizori”, interviu

Doru Mareș despre noua ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice ”Bacău Fest-Monodrame”, interviu

Lucian Vărșăndan: ”«Antigona» de Bertolt Brecht, un spectacol, sper, cu viață lungă”, interviu

Bacău Fest-Monodrame – un festival în evoluţie, cronică de festival

Codruța Popov: ”Identitatea, un subiect pe care istoria ne forțează să-l repunem în discuție”, interviu

Mc Ranin: ”Obligația unui om de cultură este de a crea un Babel al înțelegerii”, interviu

FITS 2017, cronici de festival

Ovidiu a fost omagiat în Festivalul Internațional de Teatru ”Miturile cetății”, cronică de festival

Showcase: Tineri regizori, cronică de festival

Doina Lupu despre Gala HOP 2017, interviu

”Eine Kleine Nacht Musik. O metaforă”, cronică de teatru

Fete/Băieți, cronică de teatru

Chris Simion: ”Festivalul «Undercloud» este o inițiativă de susținere și promovare a teatrului independent”, interviu

Să nu admitem!

Alexandru Colpacci: ”Mi-am pus foarte des întrebarea cum evoluează commedia dell’arte în timpul nostru”

Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea (FITO): Privire înainte, cronică de festival

Ștefana Pop-Curșeu despre expoziția ”Extremele cărții”, interviu

„Teatrul: intrigă și iubire”, cronică de carte

Matei Vișniec și chipurile lumii, cronică de festival

Bambi a venit la… Țăndărică, cronică de teatru

Eliza Noemi Judeu: ”M-a atras în primul rând tipul de limbaj abordat de Matei Vișniec în «Țara lui Gufi»”, interviu

Teatrul ”Nottara” – ”100 de ani împreună”, cronică de teatru

Ziua porților deschise la Teatrul de Artă din București

Festivalul Național de Teatru și lumea (artistică), cronică de festival

”Visul unei nopți de iarnă” – o nouă premieră la TVR, cronică de teatru tv

Radu Afrim revine pe scena de la Piatra Neamț, cronică de teatru

Gabi Popescu: ”Dorința mea legitimă este ca despre Teatrul Municipal «Ariel» să se vorbească în curând ca despre un teatru de artă”, interviu

”Împăratul muștelor”, un demers artistic binevenit la Teatrul ”Excelsior”, cronică de teatru

Caruselul vieții, cronică de teatru

Moștenirea lui Cristian Munteanu

Mc Ranin: ”Obiectivul meu este fericirea spectatorului și a artistului”, interviu

Alexandru Mâzgăreanu: ”«Tartuffe» în cheie modernă”, interviu

Moștenirea Löwendal

Doru Mareș despre festivalul ”Bacău Fest Monodrame” 2018, interviu

Scena.ro – la 10 ani de la înființare

Aplauze pentru Emil Boroghină, cronică de festival

Craiova în festival

O scenă de-o seară pentru eternitate

Un Hamlet din… Moldova, cronică de teatru

FITS 2018. Flash 1: Festivalieri, trecem granițele!, cronică de festival

FITS 2018. Flash 2: Actorii sibieni și teatrul kabuki, cronică de festival

FITS 2018. Flash 3: Ecouri, cronică de festival

Obișnuințe de spectator, cronică de festival

O stagiune sub semnul unui destin exemplar

Idei noi și forme noi la Teatrul ”Al. Davila” din Pitești, cronică de festival

O trecere, cronică de teatru

logo revista teatrala radio

Vezi și: Arhiva rubricii Cronică de festival

Arhiva rubricii Cronica de teatru

costintuchilaCRONICA DE TEATRUcronică de teatru rtr,mariana ciolan,Teatrul ”Elvira Godeanu” din Târgu Jiu
Cronică de teatru de MARIANA CIOLAN Pe 19 februarie 2019, de Ziua națională dedicată lui Constantin Brâncuși, forurile diriguitoare din Gorj au decis să-l omagieze și la București pe genialul artist de talie mondială. Prin eforturile conjugate ale Consiliului Județean Gorj, ale Primăriei din Târgu Jiu, ale Instituției Prefectului, în...