cronica de teatru christian tamas dorel visan de vorba cu domnul spectacol alba iulia

Duminică, 11 mai 2014, în Sala Unirii din Alba Iulia, la încheierea celei de-a VII-a ediții a Târgului de carte „Alba Transilvana”, a avut loc recitalul extraordinar de poezie mistică, intitulat De vorbă cu Domnul, susținut de actorul Dorel Vișan.

psalmi de vorba cu domnul de dorel visan one man show

Țesut în mare măsură în jurul Psalmilor scriși de-a lungul mai multor ani și publicați în 2010 la Editura Ars Longa în ediție bilingvă română-spaniolă și, în 2013, în limba franceză, dar depășind cu mult, prin densitate și profunzime, enunțul explicativ înscris pe afiș, recitalul oferit de maestrul Dorel Vișan constituie, de fapt, un one man’s show extrem de diferit de cele cu care am fost obișnuiți până acum, un spectacol al cărui protagonist „se joacă” pe sine însuși, deschizându-și sufletul cu simplitate și sinceritate și oferind spectatorului o extraordinară lecție de umanism, animată de căutarea adevăratelor valori și a esențelor existențiale.

dorel visan psalmi

Dorel Vișan

În Psalmi, contemplând măreția și atotputernicia divină, autorul se recunoaște incapabil de a elucida misterul creației și al legilor cosmice care guvernează lumea vizibilă și invizibilă și caută cu obstinație răspunsuri la întrebări profund umane, la întrebările tuturor ființelor care străbat drumul pămîntesc spre Tatăl fără a ști ce le așteaptă la capătul unei peregrinări pline de îndoieli și de tribulații.

Fin observator al numeroaselor suferințe ale omului încurcat în păienjenișul lumii contemporane, pline de tentații materiale și marcate de un vid interior din ce în ce mai evident, artistul i se plînge lui Dumnezeu căruia îi cere să facă să țâșnească din nou lumina în mijlocul tenebrelor cotidiene.

Versurile sale impetuoase și pline de speranță dau la iveală rădăcinile unei mari experiențe de viață interioară îndreptate spre căutarea esențelor ascunse în spatele cuvintelor care se înlănțuie în mod firesc, constituind premisele unor autentice clipe de meditație.

spectacol poezie dorel visan alba iulia

Dorel Vișan, 11 mai 2014, Alba Iulia

Psalmii lui Dorel Vișan evită dogmatismele și deschid abil sufletul către introspecția personală unde marile subiecte ale omenirii, cum ar fi libertatea, dreptatea, demnitatea persoanei umane și căutarea adevărului devin tot atâtea teme de reflecție, tot atîtea prilejuri de comuniune cu Realitatea.

Acest spectacol de o oră, gândit „ca relație cu noi înșine și cu Dumnezeu”, după cum afirma autorul său, se cristalizează în jurul ființei umane și a relației acesteia, mai mult sau mai puțin asumate, cu sinele imanent și transcendental, deoarece „suntem foarte departe de sufletele noastre. Atîtea gânduri ne despart și așa de puține lucruri ne apropie. Nimic și nimeni nu este mai suferind pentru om decât omul însuși.”

dorel visanDincolo de clipele de profundă emoție produse de extraordinarul talent al unui actor care nu recită versuri, ci le trăiește și le interpretează cu o inegalabilă naturalețe, Dorel Vișan își construiește reprezentația în jurul ideii de relație intrapersonală și interpersonală, al cărei principiu ultim îl constituie, acum și întotdeauna, Dumnezeu.

„Ajută-i pe semenii tăi, înfrânează-ți firea bicisnică și creează înăuntrul tău chipul lui Dumnezeu, Omul”, spunea Dorel Vișan, parafrazându-l pe Soloviov, în încheierea recitalului. „Pentru ca să se închidă cercul divin și cerul să se unească cu pământul, fiecare dintre noi avem un copac dat de Dumnezeu. Se spune că el, copacul omului căzut, al omului fără înălțare și fără Dumnezeu își are rădăcina în neadevăr, în păcat, tulpina, în suferință și în durere, iar fructele, în moarte. În timp ce omul înălțat, care are în interior chipul lui Dumnezeu, își are rădăcina în iubire, trunchiul, trupul, în crucea luptei spirituale, iar fructele în înviere.”

dorel visan de vorba cu domnul spectacol alba iulia

Accentuând cu naturalețe deosebita forță expresivă a versurilor, periplul succint, dar bine ales și foarte sugestiv, printre meandrele teatrului lumii și ale minții, care completează discursul poetic, devine un veritabil exercițiu de comunicare, pe care Dorel Vișan, în dubla sa ipostază de creator și de actor, îl înalță pe culmile excelenței, conferind recitalului De vorbă cu Domnul un sens totalizator și reliefând (pentru a câta oară!) complexitatea și profunzimea unui artist de excepție.

Christian Tămaș

Vezi: Dorel Vişan, nominalizat în finala concursului de poezie mistică Premio Mundial „Fernando Rielo” de Costin Tuchilă

Dorel Vişan: „Teatrul românesc s-a încurcat în iţele democraţiei”, interviu realizat de Pușa Roth

Căutător de destine. Pușa Roth în dialog cu Dorel Vișan

Editura Ars longa

 

costintuchilaCRONICA DE TEATRUchristian tămaș,copac sfânt,costin tuchilă,creator și actor,cronica de teatru revista teatrală radio,dorel vișan de vorbă cu domnul,editura ars longa,incantație,periplu,psalmi de dorel vișan,pusa roth,recital poezie religioasă,salmos dorel vișan,spectacol poezie alba iulia dorel vișan,summa cum laude
Duminică, 11 mai 2014, în Sala Unirii din Alba Iulia, la încheierea celei de-a VII-a ediții a Târgului de carte „Alba Transilvana”, a avut loc recitalul extraordinar de poezie mistică, intitulat De vorbă cu Domnul, susținut de actorul Dorel Vișan. Țesut în mare măsură în jurul Psalmilor scriși de-a lungul...