de COSTIN TUCHILĂ

mofturi de i l caragiale costin tuchila pusa roth vasile manta teatru radiofonic

tnr-logoDuminică, 3 ianuarie 2016, la ora 14.00, la Radio România CulturalTeatrul Național Radiofonic vă invită să ascultați spectacolul Mofturi de I. L. Caragiale. Fragmente din Moftul român, Moftangii, Politică, Temă şi variaţiuni, Gogoşi, Mitică, Diverse, Eclipse, Telegrame, Succesul „Moftului român” etc. Schiţa Amici.logo rrc Interpretează: Radu Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu, Virgil Ogăşanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Petre Lupu, Valentin Teodosiu, Mircea Constantinescu, Magda Duțu. Selecția textelor: Pușa Roth, Costin Tuchilă, Vasile Manta. Realizatori: Costin Tuchilă şi Vasile Manta. Înregistrare difuzată în premieră în 5 iulie 1998.

mofturi de i l caragiale spectacol cd ed casa radio

Ce este moftul? Deschizând dicţionarul aflăm: „Lucru, problemă fără valoare, fără însemnătate, fleac, nimic, bagatelă. Rar: şmecherie, tertip. La plural: capricii, fandoseli, nazuri, fasoane.” Etimologic, moft provine din turcescul müft. A umbla cu mofturi înseamnă a invoca motive fără temei. Și derivatele: moftangiu, om neserios pe care nu se poate conta, flecar, şmecher, palavragiu. Substantivul moftologie: şmecherie, tertip ş.a.m.d. Dar, abia după ce am închis dicţionarul, ne dăm seama că pe cât de bune sunt definiţiiile, pe atât de greu este să ştim cu exactitate ce este moftul, preabalcanicul moft. Întrebările curg una după alta mai ales dacă în discuţie este opera lui Caragiale, care a surprins şi clasicizat moftul. Atitudine de viaţă? Capriciu? Accident? Formă care ascunde aparenţa lucrului de nimic? Problemă importantă? Capcană întinsă cu abilitate? Viaţă luată à la légère? Simplă superficialitate? Boală socială? Flecăreală destinată a omorî timpul? Derivat al plictiselii? Cochetărie? Politică de berărie? Mică nebunie? Nimic şi totul.

caragiale moftul roman nr 1

Ca într-un joc de oglinzi, la contemporanul nostru Caragiale moftul se ascunde şi se revelează. Dar la noi, contemporanii lui Caragiale? Moftul, mofturile, moftangiii surprinşi de Caragiale sunt printre noi. Actualitatea prozei sale jurnalistice, ca de altfel a întregii sale opere, este un fapt care nu mai trebuie demonstrat. Ochiului lui Caragiale, acelui văz monstruos, alăturat lui simt enorm, nu i-a scăpat nici un aspect al realităţii pe care o trăia, realitate care, vai, se repetă. Sub lupa acestui simţ, bisturiul chirurgical a disecat cu precizie un întreg organism social: moravuri, morală individuală şi socială, viaţa socială în cele mai greu de pătruns ipostaze, politică. Iar rezultatul a fost pus sub deviza implacabilă a acestei „silabe vaste cu nețărmurit cuprins”: „O, Moft! tu ești pecetea și deviza vremei noastre. Silabă vastă cu nețărmurit cuprins, în tine încap așa de comod nenumărate înțelesuri: bucurii și necazuri, merit și infamie, vină și pățenie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, ciumă, lingoare, difterită, sibaritism, vițiuri distrugătoare, suferință, mizerie, talent și imbecilitate, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor – toate, toate cu un singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt: MOFT.”

mofturi costin tuchila pusa roth vasile manta

În lectura actorului Radu Beligan, această caracterizare vesel-tristă, cu rol de profesiune de credință, desprinsă din Moftul român, articol-program apărut în primul număr al periodicului „Moftul român”, „revistă spiritistă națională, organ hebdomadar pentru răspândirea ştiinţelor oculte în Dacia Traiană” (I, nr. 1, 24 ianuarie 1893), deschide spectacolul teatrului Național Radiofonic, apărut pe CD, la Editura Casa Radio, în colecția „Lecturi pe întuneric”, în Anul Caragiale, 2012. În sensul propriei sale maxime: „Proştii mor, dar prostia este nemuritoare”, Caragiale a cules prostiile nostime, depeşele telegrafice, reportajele şchioape, ştirile redactate absurd, greşelile de exprimare şi de tipar, automatismele etc. Mofturi, nimicuri, gogoşi? Dacă astăzi avem curiozitatea de a deschide televizorul și internetul, formele contemporane ale gazetei, sau de a răsfoi vreun tabloid, nu mai avem nevoie să cităm din Caragiale. Găsim pretutindeni, cu vârf și îndesat, adorabilele „eclipse de minte”…

moftul la caragiale

Acest spectacol are mica lui istorie. În 22 februarie 1998, se difuza la Radio România Cultural emisiunea Caragiale şi moftul român, înscrisă în seria „Clasicii dramaturgiei universale”, realizatori: Puşa Roth, Costin Tuchilă, Vasile Manta. Era a patra din respectiva serie, astăzi foarte lăudată de ascultătorii care au avut bunăvoinţa de a ne comunica impresiile. În cea dedicată lui Caragiale am pus în discuţie moftul şi moftangiii revelaţi de contemporanul nostru Caragiale, permanenţi la noi, contemporanii lui Caragiale. Am invitat la microfon critici care au zăbovit asupra lor: Ştefan Cazimir, autorul studiului I. L. Caragiale faţă cu kitschul (1988), Alexandru Condeescu, semnatar al unui strălucit eseu, Planeta Moft (1997), subintitulat: O utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale. Am dat cuvântul actorului Ilie Gheorghe de la Teatrul Naţional din Craiova, singurul care jucase până la data aceea roluri principale în toate piesele lui Caragiale. Textele şi fragmentele de texte (Moftul român, Moftangii, În stilul şi cu sintaxa „Monitorului oficial”, Temă şi variaţiuni, Politică, Succesul „Moftului român”, Diverse, Eclipse, Telegrame, Raport CFR, Greşală de tipar, Culmi, Moşii – Tablă de materii) au fost interpretate în premieră absolută la radio de mari actori: Radu Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu, Valentin Uritescu, Mitică Popescu, Virgil Ogăşanu, în ordinea „intrării în scenă”. Textelor enumerate li s-a adăugat schița Amici, în versiunea inegalabilă a lui Radu Beligan și Ion Lucian. La înregistrare, în cunoscutul studio „Mihai Zirra” al Radiodifuziunii (T1, cum îi zicem noi), am tremurat puţin, nu pentru că era iarnă. Există un ton, o nuanţă timbrală a intonaţiei, un ritm al dicţiunii, o valoare inefabilă a fiecărei respiraţii. Le prinzi în clipa privilegiată, iar ea poate fi ratată din varii pricini, inclusiv tehnice. Nu s-a întâmplat, din fericire. Maeştrii nu se dezmint niciodată. Veniţi într-o după-amiază, cu un ceas înaintea amurgului, pe gheaţă, după un turneu epuizant, Radu Beligan şi Ion Lucian, albi la faţă, au rostit cu tăietură clasică, fără vreo ezitare Moftul român şi Amici. Textul xerocopiat aflat în faţa domniilor lor era o dulce inutilitate. Ochii se urmăreau reciproc, fixau microfonul.

rromanul moftangii i l caragiale

Mircea Albulescu ne-a surprins a doua zi fonotecând unul dintre interviuri. Intrat vijelios în cabină, l-am auzit: „Parşivilor, Caragiale fără mine?” A citit de îndată Rromânul cu un r graseiat inimitabil. „Caragiale fără mine, ai?!…”

mosii tabla de materii caragiale motul roman 1901

Înregistrându-l pe Virgil Ogăşanu, am avut noi, în regie, emoţii. Stăteam lângă Vasile Manta la pupitrul acela lung, complicat, răspunzător de mii de ore de teatru. Priveam prin ciclop. Domnul Ogăşanu intrase în transă: Moşii (Tablă de materii). Un crescendo uluitor, apocaliptic în lectura textului, combinând nuanţele cele mai expresive, fără nici o respiraţie în plus. Spaima noastră – numai a noastră – era subînţeleasă: o atât de omenească bâlbă, o vocală inexpresivă, o virgulă omisă şi totul ar fi trebuit luat de la început. Nici vorbă: Virgil Ogăşanu a interpretat textul pe nerăsuflate. După finalul: „Criză teribilă, monşer!”, a respirat adânc, parcă nesfârşit. A rămas puţin timp pentru felicitări şi mulţumiri, actorul se grăbea la teatru, avea repetiţie…

criza teribila monser

Să revin: replica „Mofturi!” (cu varianta „Moft!”) din Moftul român este rostită de Ion Lucian de fiecare dată altfel (de 15 ori), de la expresia plictisului la cea a ironiei capricioase, de la asprimea de buzdugan la revărsarea de fiere, de la zâmbetul fudul la dispreţul sec. O bogăţie de sensuri prin aceleaşi silabe aruncate meşteşugit în auz, cât imperiul fără graniţe al mofturilor. Fragmentul din Moftul român constituie pregenericul emisiunii menţionate; câteva pasaje din el – încheierea. După difuzarea emisiunii, nu am abandonat – să nu aveţi altă impresie! – mofturile… Am închegat alături de Vasile Manta un spectacol radiofonic cu titlul „Mofturi” de I. L. Caragiale, trimis în eter pe 5 iulie 1998. Am pus la locul cuvenit textele omise din motive de spaţiu în emisiunea Caragiale şi moftul român; adică, au apărut integral Temă şi variaţiuni, Moftangii; am introdus altele, Mitică, Tot Mitică ş.a.m.d. Un spectacol, s-a spus, de teatru, deşi se bazează pe proza jurnalistică…

moftangioaica i l caragiale

Un spectacol din care nu lipsește ideea de lume ca teatru, căci moftul și moftangiii sunt cât se poate de teatrali. Sau, dacă vreți, lumea ca moft, o lume care trăiește prin ziar, căci „gazeta este pâinea cotidiană a opiniei publice”. Mofturi, moftangii, Mitici, eclipse, culmi, nimicuri, gogoși? Nu ne rămâne decât să vă urăm: Mofturi plăcute! Atenție însă: moftangiii sunt printre noi!

Textele selectate în acest spectacol: 

1. Moftul român (fragmente), „Moftul român”, nr. 1, 24 ianuarie 1893 (Radu Beligan, Ion Lucian, Magda Duţu)’
2. Rromânul (Moftangii), „Moftul român”, nr. 3, 3 februarie 1893 (Mircea Albulescu)
3. Rromânca (Moftangii), „Moftul român”, nr. 5, 11 februarie 1893 (Mircea Albulescu)
4. Savantul (Moftangii), „Moftul român”, nr. 7, 19 februarie 1893 (Mircea Albulescu)
5. Trădarea românismului! Triumful străinismului!! Consumatum est!!!, „Moftul român”, nr. 4, 7 februarie 1893 (Mircea Albulescu)
6. Politică (fragment), „Moftul român”, nr. 17, 21 martie 1893 (Virgil Ogășanu)
7. Temă şi variaţiuni, „Voinţa naţională”, 22 august 1885 (Mircea Albulescu, Valentin Teodosiu, Mitică Popescu)
8. În stilul şi cu sintaxa „Monitorului oficial”, „Claponul”, nr. 1, 1887 (Valentin Uritescu)
9. Greşală de tipar, „Calendarul Moftului român”, 1902 (Valentin Uritescu),
10. Gogoşi (fragmente), „Claponul”, nr. 1, 1877 (Mircea Albulescu, Mircea Constantinescu, Valentin Uritescu, Magda Duţu)
11. Mofturi (fragmente), „Moftul român”, nr. 32, 20 mai 1893; nr. 33, 30 mai 1893 (Valentin Teodosiu, Mircea Constantinescu, Magda Duțu)
12. Amici, „Universul”, nr. 40, 11 februarie 1900 (Radu Beligan, Ion Lucian, Virgil Ogășanu
13. Mitică (fragmente), „Universul”, nr. 12, 14 ianuarie 1900; Tot Mitică (fragmente), „Moftul român”, 1901 (Petre Lupu, Mircea Constantinescu, Valentin Teodosiu, Magda Duțu)
14. High-life, „Moftul român”, nr. 14, 13 martie 1893 (Mircea Albulescu)
15. Culmi (fragmente), „Moftul român”, nr. 39, 23 iunie 1893 (Virgil Ogășanu)
16. C.F.R. Raport către şeful mişcării din partea şefului unei gări, „Moftul român”, nr. 19, 4 aprilie 1893 (Mitică Popescu)
17. Diverse, „Calendarul Claponului”, 1878 (Virgil Ogășanu)
18. Eclipse, „Calendarul Claponului”, 1878 (Mitică Popescu)
19. Telegrame (fragment), „Universul”, nr. 283, 15 octombrie 1899 (Valentin Uritescu)
20. Succesul „Moftului român”, „Moftul român”, nr. 4, 7 februarie 1893 (Valentin Uritescu)
21. Magnum mophtologicum, „Moftul român”, nr. 15, 1893 (Valentin Teodosiu)
22. Moşii (Tablă de materii), „Moftul român”, nr. 8, 18 mai 1901 (Virgil Ogășanu)

Fragmente din spectacol

Moftul român (fragment),  articol-program, nesemnat, apărut în „Moftul român”, seria I, nr. 1, 24 ianuarie 1893, p. 1. Interpretează: Radu Beligan și Ion Lucian

Moşii (Tablă de materii), „Moftul român”, nr. 8, 18 mai 1901, p. 6. Interpretează: Virgil Ogășanu

Grafică, ilustrații și editare multimedia: Costin Tuchilă. 

logo revista teatrala radioVezi și: Filmul documentar Caragiale și Moftul român (partea I), realizatori: Pușa Roth și Costin Tuchilă, Portalul „Centenar Caragiale”, 2012, Radio 3 Net „Florian Pittiș

Filmul documentar Caragiale și Moftul român (partea a II-a), realizatori: Pușa Roth și Costin Tuchilă, Portalul „Centenar Caragiale”, 2012, Radio 3 Net „Florian Pittiș

Site-ul Editurii Casa Radio

Vezi: arhiva Teatrul Național Radiofonic

costin tuchila

Costin Tuchilă

logo revista teatrala radioAlte articole de Costin Tuchilă:

„Muntele” de D. R. Popescu, la Teatrul Național Radiofonic

„Scene din viaţa lumii mari” de N. V. Gogol

Domnișoara Iulia

De la teatru la operă sau câteva curiozităţi

„Șambelan la viezuri” de Pușa Roth, la Teatrul Național Radiofonic

Shakespeare şi Ziua Sfântului Valentin

Colecție de mușatisme

Gina Patrichi în „Livada de vișini”

Semicentenar George Vraca

20 de ani de la plecarea lui George Constantin

„Insomniile lui Gregor” de Nicolae Sirius, în premieră absolută la Teatrul Național Radiofonic

Coca Andronescu sau „tainica minune a râsului”

Sică Alexandrescu – vocația capodoperei

Coca Andronescu în „Câinele grădinarului” de Lope de Vega

Coca Andronescu în sceneta „Un scos din pepeni”

„Roman de Bucureşti” de Pușa Roth, la Teatrul Național Radiofonic

Mihai Popescu în „Egmont” de Goethe

Ștefan Iordache în „Richard al III-lea” de William Shakespeare

Ștefan Iordache în rolul lui Costache Caragiale

Mircea Albulescu în piesa „Ieri după Shakespeare” de Puşa Roth

Evocare Adrian Pintea la Majestic

„Hagi-Tudose”, cel mai vechi spectacol de teatru radiofonic pe bandă magnetică, păstrat în Fonoteca de Aur

„Martori ai istoriei” de Pușa Roth, singurul serial de teatru radiofonic dedicat Revoluției din decembrie 1989

Édouard de Max, „Prințul tuturor celor ce nu trebuie făcute”

Cehov – 155

Medalion Cristian Munteanu 

Moartea lui Ivan Ilici

„Stăpân pe mine sunt, stăpân pe Univers”

Pagina Istoria Teatrului Național Radiofonic

În pregătire la Teatrul Național Radiofonic: „Dialog imaginar cu Anton Pann” de Pușa Roth

Eminescu la Radio România

Ruxandra Sireteanu în „Discurs într-un ciorap”, dramatizare radiofonică de Pușa Roth după volumul „Confidențe fictive” de Nina Cassian

V-ar plăcea un stat condus exclusiv de femei?

„La Vulpea Roşie” de Puşa Roth la Radio România Cultural

Un monolog tulburător: „Aiax” de Hristos Ziatas

Teatrul Național Radiofonic: „Mantaua”, dramatizare de Pușa Roth după nuvela lui N. V. Gogol

Bravul soldat Švejk

Aniversare Dumitru Radu Popescu la Teatrul Național Radiofonic

Privire asupra teatrului lui D. R. Popescu

Reîntâlnire cu Édith Piaf

Actorul poet

Un „nevinovat” ringhişpil…

costintuchilaTEATRUL NAȚIONAL RADIOFONICcostin tuchilă,editura casa radio,ion lucian,mircea albulescu,mitica i l caragiale,mofturi de i l caragiale,mosii tabla de materii,Petre Lupu,pusa roth,radu beligan,rromanca,rromanul de i l caragiale,teatrul national radiofonic,tema si variatiuni de i l caragiale,vasile manta,virgil ogășanu
de COSTIN TUCHILĂ Duminică, 3 ianuarie 2016, la ora 14.00, la Radio România Cultural, Teatrul Național Radiofonic vă invită să ascultați spectacolul Mofturi de I. L. Caragiale. Fragmente din Moftul român, Moftangii, Politică, Temă şi variaţiuni, Gogoşi, Mitică, Diverse, Eclipse, Telegrame, Succesul „Moftului român” etc. Schiţa Amici. Interpretează: Radu Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu,...