de DOMNICA ȚUNDREA

de doua mii de ani teatru radiofonic serial

tnr-logo

În perioada 7–11 martie 2016, la ora 22.30, la Radio România Cultural şi pe 14 martie, la aceeaşi oră şi pe acelaşi program, vom difuza serialul De două mii de ani de Mihail Sebastian. Dramatizarea şi adaptarea radiofonică: Doina Papp. Regia artistică: Attila Vizauer. În distribuţie: Marius Stănescu, Ion Lucian, Rodica Negrea, Rodica Mandache, Dan Condurache, Stelian Stancu, Monica Davidescu, Mihai Constantin, Doru Ana, Ionel Mihăilescu, Petre Nicolae, Ana Ioana Macaria, Mihai Bisericanu, Pavel Bartoş, Eduard Bănărescu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi coordonator de proiect: Crenguţa Manea. Înregistrare din anul 2007.

Spectacolul radiofonic regizat de Attila Vizauer conţine înţelesuri adânci şi aduce o dimensiune excepţională a spiritualităţii interbelice, vorbind despre condiţia evreului în societatea românească din acele timpuri, despre prietenie şi solidaritate, dar în egală măsură despre singurătate, intoleranţă şi durerea de a fi respins şi înglobând, ca într-un act revelator, multiplele semnificaţii ale romanului publicat de Mihail Sebastian în 1934 – după cum ştim, însoţit de o prefaţă violent antisemită, semnată de Nae Ionescu, însuşi mentorul lui Sebastian şi iniţiatorul acestuia în tainele filosofiei.

Mihail-Sebastian

Mihail Sebastian

După apariţia acestui roman, Mircea Eliade a comentat spectaculoasa şi controversata lui receptare, în articolul Iudaism şi antisemitism – preliminarii la o discuţie: „Mărturisesc că aşteptam cartea aceasta ca pe o verificare a tensiunii şi a generozităţii opiniei publice româneşti. Nu a opiniei publice de pe stradă, fireşte. Dar cel puţin a unor anumite elite, a oamenilor, hai să le spunem, inteligenţi şi de inimă. Pentru că romanul aceasta semnat de un scriitor evreu şi prefaţat de un profesor universitar creştin – aduce cu sine nu numai o serie de calităţi literare, nu numai o sumă de documente sufleteşti contemporane şi o problematică tragică, dar însăşi apariţia lui, aşa cum a apărut, este un semnal şi îşi are o profundă semnificaţie.”

de doua mii de ani mihail sebastian

Problema iudaismului naşte, în cartea lui Mihail Sebastian, confesiuni tulburătoare, paradoxuri, consideraţii despre repetabilitatea unor întâmplări petrecute acum două mii de ani, dezvăluind ipostaze tragice ale existenţei, lansând interogaţii profunde, dând mărturie despre nedreptatea legilor istoriei, despre drama intelectualului într-o societate superficială şi mercantilă, despre conflictele – interioare şi exterioare – care aduc atâta suferinţă.

Caracterul de jurnal al scrierii lui Mihail Sebastian este menţinut în spectacolul radiofonic, universul atât de aparte al romanului fiind valorificat prin aşezarea secvenţelor dramatice într-o succesiune emoţionantă, prin subtilitatea relaţiilor care se nasc între personaje, prin tensiunea ideatică, la care dialogul ajunge, prin fineţea alcătuirii sonore. Vocea actorului Marius Stănescu ne poartă într-o lume fascinantă, remarcabile fiind firescul şi nuanţele interpretării, trăirile convingătoare, sensibilitatea şi interiorizarea jocului.

Fragment din spectacolul De două mii de ani 

Grafică, ilustrații și editare multimedia: Costin Tuchilă.

Domnica Țundrea

Domnica Țundrea

logo revista teatrala radioArticole și interviuri de Domnica Țundrea: 

Premieră absolută la Teatrul Național Radiofonic, în anul aniversar Shakespeare 450: „Henric al V-lea”

Premieră la Teatrul Național Radiofonic: „Ultimul pact” de Oana Maria Cajal

La aniversare, Teatrul Național Radiofonic își omagiază valorile: Mircea Albulescu – 80 de ani

„Regele Ubu” de Alfred Jarry, la Teatrul Național Radiofonic

„Cool” de Mihai Ispirescu – o comedie spumoasă, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic

Cristian Munteanu: „Teatrul radiofonic este cel mai rafinat teatru”

Premieră absolută: Mihai Constantin în fruntea unei distribuţii de excepţie, în „Henri Mathias Berthelot, generalul generalilor” de Victor Cilincă

Aniversare Paul Urmuzescu

Virtuţi ale comicului în „Femeile savante” de Molière

Dor de Toma Caragiu

logo revista teatrala radioArhiva Teatrul Național Radiofonic

Arhiva Revistei Teatrului Național Radiofonic

costintuchilaTEATRUL NAȚIONAL RADIOFONICattila vizauer,doina papp,domnica tundrea,intoleranta,ion lucian,iudaism,marius stănescu,mihail sebastian,teatru serial,teatrul national radiofonic
de DOMNICA ȚUNDREA În perioada 7–11 martie 2016, la ora 22.30, la Radio România Cultural şi pe 14 martie, la aceeaşi oră şi pe acelaşi program, vom difuza serialul De două mii de ani de Mihail Sebastian. Dramatizarea şi adaptarea radiofonică: Doina Papp. Regia artistică: Attila Vizauer. În distribuţie: Marius Stănescu, Ion Lucian, Rodica Negrea, Rodica...