de ȘERBAN CIONOFF

evocare stefan iordache hotel majestic

„Actorul e purtător de viaţă şi speranţă.”
Ştefan Iordache

Aşa ar putea fi numit, într-o formulă simplă şi, totuşi, atât de expresivă, Ştefan Iordache, a cărui personalitate a fost evocată, din iniţiativa Revistei Teatrale Radio la împlinirea a 6 ani de la trecerea sa în nefiinţă, în ambianţa ospitalieră a Hotelului Ramada-Majestic.

ne auzim la majestic tnr

Fireşte, o asemenea formulare ar putea să pară mai degrabă un loc comun, acum când totul este „ultra” sau „super”, dar mă ambiţionez să cred, aşa după cum credea şi ne învăţa, la vremea studenţiei noastre, profesorul Henri H. Stahl, marele sociolog şi dascăl, că „uneori, îţi trebuie o viaţă de om pentru ca să ajungi la profunzimea unor locuri comune”.

stefan iordache evocare de serban cionoff

Ștefan Iordache

După cum frumos şi bine s-a statornicit în scurta dar atât de densa istorie a acestor manifestări, lui Ştefan Iordache, neobosita şi atât de inspirata căutătoare de frumuseţi şi preţuri noi, care este Annie Muscă, i-a consacrat un bogat şi dens florilegiu evocator, prefaţat de trei caligrafii de suflet. Prima, scrisă cu inegalabilu-i condei de Puşa Roth, poartă titlul Ştefan Iordache – lecţia despre simplitate şi firesc, cea de a doua, scrisă de Răzvana Niţă, este inspirat intitulată: Între Mitică, prinţul mahalalei şi Hamlet, prinţul Danemarcei, iar cea de a treia este caligrafiată de Doina Papp.

annie musca valentin teodosiu

Annie Muscă și Valentin Teodosiu, luni, 22 septembrie 2014, Majestic

O sinceră şi emoţionantă iniţiere în universul inefabil al fiinţei şi al conştiinţei lui Ştefan Iordache a oferit Costin Tuchilă. Acesta a condensat ethos-ul marelui actor într-o formulare care, sunt convins, va deveni una de referinţă: „Sinceritatea a fost trăsătura esenţială a caracterului său. Ştefan Iordache nici măcar nu a cochetat cu fariseismul.” Formulare poate frapantă, poate greu de înţeles pentru cei din generaţiile mai tinere, dar care, raportată la vremea în care Ştefan Iordache şi-a construit cariera şi şi-a afirmat, vertical şi liber de orice constrângeri, personalitatea, are profunde şi trainice temeiuri.

majestic evocare stefan iordache

Marina Spalas, Șerban Cionoff, Doina Papp, Costin Tuchilă, luni, 22 septembrie 2014, Majestic

Aceeaşi demnitate a nobilei sale misii, pe care Ştefan Iordache şi-a probat-o, fără ostentaţie dar şi fără abatere, alături de Doamna Mihaela Tonitza-Iordache, a fost pusă în lumină de Doina Papp care a evocat semnificative crâmpeie de viaţă care ne dovedesc a avea în actorul de excepţie şi un caracter de excepţie: „Puţin îi păsa (lui Ştefan Iordache, n.n.) de cenzură, el îşi avea rolurile sale.”

Puternica unitate dintre personalitatea omului Ştefan Iordache şi personalitatea actorului Ştefan Iordache a fost sugestiv pusă în lumină de Marina Spalas, care s-a concentrat asupra semnificaţiilor nebănuite ale generozităţii celui care ştia să dea, ca puţini alţii, o inepuizabilă încărcătură sufletească vorbei „prietenie”: „Ştefan Iordache avea un dar extraordinar de a te face să te simţi liber, într-o lume oprimată.”

evocare stefan iordache revista teatrala radio serban cionoff

La rândul său, Cristina Chirvasie s-a oprit, cu deplină îndreptăţire, asupra firescului cu care Ştefan Iordache îşi construia fiecare rol, a profunzimii şi rigorii cu care îşi descifra personajele, a seriozităţii extraordinare pe care o punea la temelia actului creator. În această ordine de demonstraţie, a fost pomenit un anumit (numai aparent) amănunt care ne oferă revelaţia unei conştiinţe actoriceşti de o greu egalabilă demnitate. Astfel, devenise proverbial faptul că Ştefan Iordache îşi impusese să vină la teatru cu 2 sau chiar 3 ore înainte de a începe reprezentaţia. Atunci îşi regândea, de fiecare dată, rolul şi întra în fiinţa tainică a personajelor sale.

Printr-o fericită împrejurare, această atât de plină de învăţăminte Evocare Ştefan Iordache s-a bucurat de portretul schiţat cu o admirabilă sagacitate de către regizorul Dan Puican, personalitate emblematică a teatrului nostru radiofonic. Sensul acestui portret memorabil a fost concentrat, atât de sobru şi de expresiv, în acest fel: „Teatrului românesc şi teatrului radiofonic românesc le lipseşte un actor precum Ştefan Iordache. Să sperăm că tinerii actori de azi vor fi conştienţi de ceea ce înseamnă exemplul său.”

valentin teodosiu

Valentin Teodosiu, luni, 22 septembrie 2014, Majestic

Mesaj către mai tinerii slujitori ai scenei şi ecranului, ca şi ai teatrului radiofonic sau pe micul ecran şi care consonează în chip fericit cu acea nobilă înzestrare a fiinţei lui Ştefan Iordache despe care a dorit în mod special să povestească Valentin Teodosiu – încrederea în tineri, investiţia de curaj şi de putere creatoare în noile generaţii. Şi trebuie să îi dăm deplin crezământ lui Valentin Teodosiu, de vreme ce el însuşi s-a bucurat de un asemenea semn de încurajare din partea mai vârstnicului său confrate, atunci când, în 1977, după debutul la Teatrul „Nottara”, Ştefan Iordache l-a oprit pe stradă şi l-a sărutat pe frunte.

ileana iordache majestic 22 sept 2014

Ileana Iordache, luni, 22 septembrie 2014, Majestic

Gest de o tulburătoare încărcătură sufletească în consonanţă cu care, peste ani, se poate mai bine înţelege semnificaţia iniţiativei despre care a vorbit cu o admirabilă modestie doamna Ileana Iordache, sora marelui creator, aceea de a institui un premiu special „Ştefan Iordache” la manifestările anuale organizate la Costineşti sub egida UNITER, precum şi o bursă la UNATC, ca şi un premiu la Gala Absolvenţilor prestigioasei academii de arte.

COPERTA cd_O repetiţie moldovenească

Coperta CD. Grafică de Ion Andrei Puican

Evocarea personalităţii lui Ştefan Iordache a fost întregită de o surpriză de excepţie prin audierea unei înregistrări a piesei O repetiţie moldovenească sau Noi şi iar noi de Costache Caragiale, realizată la Teatrul Radiofonic în regia lui Cristian Munteanu şi în adaptarea radiofonică a lui Costin Tuchilă. O creaţie antologică în care ne reîntâlnim cu vocea de unică vibraţie şi cu talentul de rară forţă al lui Ştefan Iordache.

Iar, înainte de a pune punct acestor sumare şi, poate, nesemnificative notaţii, să mi se dea voie să mărturisesc a avea, eu însumi, anumite temeiuri sufleteşti pentru a caligrafia, emoţionat, numele lui Ştefan Iordache. Mă refer la fericita împrejurare că, astăzi, Teatrul Naţional din Caracal – „oraşul meu natal, cu flori în gară”, după cum atât de inspirat sună versurile melodiei scrise de Radu Şerban, el însuşi fiu al urbei – poartă numele lui Ştefan Iordache şi găzduieşte un prestigios Festival Naţional sub mereu luminoasa egidă a marelui Om şi Artist.

teatrul-din-caracal-stefan-iordache

Teatrul din Caracal

Şi toate acestea pentru că, aşa după cum Ştefan Iordache ne-a lăsat drept învăţătură: „Actorul e purtător de viaţă şi speranţă.”

stefan iordache hamlet gilda marinescu teatrul nottara

Ștefan Iordache (Hamlet) și Gilda Marinescu (Regina Gertrude) în Hamlet, regia Dinu Cernescu, Teatrul „Nottara”, 1974. Fotografie din vol. Viața pe o scândură –Nottara, schiță de portret de Doina Papp, București, 2000.

La evocarea de luni, 22 septembrie 2014, de la Hotelul Ramada-Majestic din București a fost ascultat și un fragment din emisiunea Invitatul special: Ștefan Iordache, realizator: Costin Tuchilă, difuzată în direct pe 3 mai 1997, ora 18.00, la Radio România Cultural. Tema emisiunilor din săptămâna respectivă, în mai 1997, fusese: „Instituția cenzurii”. Structura emisiunii prevedea și scurte fragmente muzicale ilustrative sau preferințe ale invitatului emisiunii. În fragmentul selectat, făceam referință la aria pe care tocmai o difuzasem, „Divinités du Styx” din opera Alcesta de Gluck, în interpretarea sopranei Mariana Nicolesco, înregistrare din concertul de la Ateneul Român, din 1991. (C. T.).

Ștefan Iordache în O repetiţie moldovenească sau Noi şi iar noi de Costache Caragiale, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Muzica originală și versurile cântecelor: George Marcu. Regia: Cristian Munteanu. Data difuzării în premieră: 18 mai 2003 – fragment

Spectacolul O repetiţie moldovenească sau Noi şi iar noi de Costache Caragiale va putea fi ascultat marți, 30 septembrie 2014, la ora 19.00, la  Radio România Cultural.

Cronlogo revista teatrala radioici și articole de Șerban Cionoff: „Istoria teatrului universal”, debut de bun augur

Dialoguri între două singurătăți paraleleserban cionoff

Despre „Loser”-i numai de bine!

Dan Puican, un monstru sacru al Radioului, se mărturisește

„Lipsesc doi morți VIP!!!”

Cinci personaje în căutarea unei mâini de ajutor

Gina Patrichi: o actriță ca o metaforă, ca un fior, ca o iubireDouă personaje care și-au găsit autorul

Niște oameni care stau de vorbă. Punct!

Irina Petrescu, asemenea unei unde, asemenea unui vis

Un vis de vară în raza marelui Will 

La Institutul Cultural Român din Londra, se povestesc adevăratele povești despre români

Grafică, ilustrații și editare multimedia: Costin Tuchilă.

Reamintim că Revista Teatrală Radio a dedicat luna septembrie 2014 actorului ȘTEFAN IORDACHE 

(3 februarie 1941–14 septembrie 2008)

stefan iordache revista teatrala radio septembrie 2014

Vezi: Ștefan Iordache la rubrica Remember de Annie Muscă 

Ștefan Iordache în „Prinţul negru” de Iris Murdoch, la TVR 2

Între Mitică, prinţul mahalalei şi Hamlet, prinţul Danemarcei de Răzvana Niță

Luna septembrie 2014, dedicată actorului Ștefan Iordache de Costin Tuchilă

Marele Premiu Ștefan Iordache la cea de a 17-a Gală HOP – de Doina Papp

Ștefan Iordache în „Amphitryo” de Plaut – de Pușa Roth

Ștefan Iordache în „Neînțelegerea” de Albert Camus

Evocare Ștefan Iordache la Majestic – de Costin Tuchilă

costintuchilaAUDIȚII LA MAJESTICannie muscă,auditii tnr majestic,costin tuchilă,cristina chirvasie,cronici de serban cionoff,dan puican,evocare stefan iordache majestic,fragment interviu cu stefan iordache de costin tuchilă,hamlet cu stefan iordache,ileana iordache,invitatul special,mari actori români,marina spalas,nottara,pusa roth,radu serban,revista teatrala radio mari actori,serban cionoff,ștefan iordache,teatrul din caracal
de ȘERBAN CIONOFF „Actorul e purtător de viaţă şi speranţă.” Ştefan Iordache Aşa ar putea fi numit, într-o formulă simplă şi, totuşi, atât de expresivă, Ştefan Iordache, a cărui personalitate a fost evocată, din iniţiativa Revistei Teatrale Radio la împlinirea a 6 ani de la trecerea sa în nefiinţă, în ambianţa...