Cronica rolului, rubrică de ION PARHON În evoluţia artei spectacolului de la noi din ţară, interferenţele teatrului cu muzica,...