de COSTIN TUCHILĂ La puțin timp după publicarea excelentei traduceri a romanului lui Jaroslav Hašek, Peripețiile bravului soldat Švejk...