Din motive care, mărturisesc, îmi scapă, ciclul de manifestări de importanţa şi de semnificaţiile celor reunite sub genericul „Acasă....