de ȘERBAN CIONOFF

revista-teatrala-radio-3-ani-de-existenta

serban-cionoff-rtrÎncet dar sigur, ca orice lucru făcut cu meșteșug și cu pasiune, iată că Revista Teatrală Radio pășește în cel de-al patrulea an. Pentru mulți, poate, nefiind vorba despre o cifră rotundă, s-ar crede că nu ar trebui să fie consemnat în mod deosebit momentul. În ceea ce mă privește, eu unul – și sunt convins că nu numai eu! – îl socotesc a fi un bun și folositor prilej pentru un bilanț de etapă și, deopotrivă, pentru a gândi noi și frumoase proiecte de viitor. Un viitor cu bătaie lungă, care să sfideze – și el, în felul său – mefiența lui André Gide, cel care numea jurnalism „ceea ce mă va interesa mâine mai puțin decât azi’’.

revista-teatrala-radio-redactia-teatru-romania-cultural

Să o spun fără ezitare, Revista Teatrală Radio este, prin atributele sale esențiale, definitorii și constante, un argument greu de contestat împotriva acestei răutăcioase ziceri. Numesc aici: concentrarea pe valorile autentice, reprezentative din sfera artei dramatice, fără nicio deosebire. Dovada fiind însuși faptul că în coloanele Revistei Teatrale Radio își află locul și își primesc prețuirea valorile definitorii din dramaturgia românească și universală, personalități emblematice ale creației dramatice, artei interpretative și regizorale, dar și creatorii de costume și decoruri, practic toți cei ce pun suflet și talent, reprezentând cu brio valorile autentice din toate generațiile, inclusiv a celor care au intrat, definitiv, în Istorie. Supremul criteriu, de fapt și singurul criteriu al acestei generoase oferte a publicației, fiind Valoarea. Așa după cum remarc admirabilul echilibru între generațiile de slujitori ai Thaliei ca și grija statornică de a da locul meritat în pagină instituțiilor teatrale din toate azimuturile României.

Am scris în mod intenționat „Valoare’’ cu V mare, pentru a scoate în relief o asemenea identitate esențială a faptelor de Artă și de Cultură, pe care, azi, adepții consumismului de drept comun, ai efemerului prețios și ridicol, ai vulgarității agresive, încearcă (și, din păcate, mai și reușesc!) să ni le impună cu ostentație și cu o nu prea mică doză de îndrăzneală.

ne-auzim-la-majestic-proiect-tnr

La toate aceste reușite adaug vocația nedezmințită a Revistei Teatrale Radio de a fi o superioară instituție de educare a gustului public. Iar reuniunile de la Majestic, audițiile de teatru radiofonic sunt, fiecare în parte și toate dimpreună, lecții de neuitat, izvoare de frumusețe și de înțelepciune. Aceasta și explică de ce la fiecare gală de la Majestic în rândurile publicului constant întâlnim participanți care reprezintă toate vârstele, reuniți prin această nobilă și dătătoare de noblețe spirituală pasiune.

Nu aș putea încheia aceste adnotări fără a adresa un binemeritat cuvânt de apreciere și de încurajare celui care este mentorul acestei impresionante instituții de cultură, lui Costin Tuchilă, urări pe care le însoțesc cu gândul și dorința de viață îndelungată, putere de muncă și numai reușite pe termen lung. Aceleași urări se cuvin echipei de colaboratori statornici de un desăvârșit profesionialism și, deopotrivă, cititorilor și prietenilor săi.

În tot, doresc Revistei Teatrale Radio să fie și să rămână unul dintre reperele esențiale ale spiritualității românești, un mesager și un promotor ale dialogului creatorilor de pe aceste meleaguri românești cu valorile durabile ale artei și culturii universale.

Felicitări pentru tot ceea ce Revista Teatrală Radio face și deplină încredere în ceea ce va dura ea, în timp și pentru timp!

logo-revista-teatrala-radioArhiva rubricii Aniversare

costintuchilaANIVERSAREauditii la majestic,revista teatrala radio 3 ani,serban cionoff,teatrul national radiofonic
de ȘERBAN CIONOFF Încet dar sigur, ca orice lucru făcut cu meșteșug și cu pasiune, iată că Revista Teatrală Radio pășește în cel de-al patrulea an. Pentru mulți, poate, nefiind vorba despre o cifră rotundă, s-ar crede că nu ar trebui să fie consemnat în mod deosebit momentul. În ceea...